Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Juhised toetuste saamiseks

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Kultuurivaldkonna toetused
Spordi toetused
Noorsootöö toetused
Erahuvikoolid
Muud toetusvõimalused

Kultuurivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonna toetused jagunevad toetusteks kultuurikorraldajatele ja huvitegevusetoetuseks rahvakultuuriühingutele.

Kõiki taotlusi saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Alates 1. juunist 2019 kehtib uus toetuste kord kultuuriürituste ja -tegevuste korraldajatele.

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuri toetusmeetmed

 • Kultuuriprojekti toetus, taotluse esitamise tähtaeg suurprojektide puhul: 01.09.2019 (k.a); väikeprojektide puhul: 01.09.2019 (k.a), 01.12.2019 (k.a), 01.04.2020 (k.a).
  Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotud, piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.
   
 • Kultuuriprogrammi toetus, taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2019 (k.a).

Toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus mittetulundusühingule või sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval kohtumisel. Kultuuri mobiilsusprojekti toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule. Kultuuri arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Vastavalt uuele kultuurivaldkonna toetuste korrale hindab laekunud taotlusi hindamiskomisjon. Komisjoni kuuluvad nii linnavalitsuse esindajad kui ka erinevate valdkondade eksperdid ning asjatundjad.
 

Kultuuri valdkonna toetuste uue määrusega saab tutvuda siin
13.06.2019 kultuurivaldkonna infopäeva videod ja  slaidid
Visuaalne juhend taotlejale on leitav siit
Korduma kippuvad küsimused uute toetusmeetmete kohta on leitavad siit
Kultuuriprojektidele toetused saajad 2019. aastal
Hindamisjuhendiga saab tutvuda siin

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2019.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Muuseumitöötaja stipendium

Taotluse esitamise tähtaeg: 22.02.(k.a.)
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:
1) õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks;
2) tööalaste teadus- või uurimistööprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Viimati muudetud 13.09.2019

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Nimekirjad tuleb üles panna 1. oktoobriks.

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude ja -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Vaata lisaks: õigusaktid

Andeka noorsportlase toetus

Andeka noorsportlase toetust (kullafond) saab spordiklubi taotleda ühekordse toetusena 14–23-aastasele sportlasele, kes:

 • on Eesti omavanuste koondise liige;

 • on osalenud või osaleb koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel;
 • kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas.

Taotluste keskkond avatakse ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist: www.tartu.ee/kotoetused.  

Taotlusi hindab komisjon eelmise aasta sportlike tulemuste põhjal ja teeb toetuse saajate ja suuruse kohta ettepaneku kultuuriosakonna  juhatajale.

Vaata lisaks: õigusaktid

Spordiprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Toetust ürituse korraldamiseks võib taotleda  juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse.

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • propageerida tervislikke eluviise ning suurendada liikumisharrastajate osakaalu;

 • soodustada Tartus saavutusspordisündmuste toimumist, et pakkuda saavutussportlastele võistlemisvõimalusi ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;

 • tutvustada eelkõige lastele ja noortele erinevaid spordialasid, korraldades Tartu linnas meistrivõistlusi ning koolidevahelisi karikavõistlusi;

 • luua Tartu sportlastele võimalusi osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning edendada koostööd sõpruslinnadega;

 • toetada kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondi.

Toetust antakse taotluse esitamisele järgneva aasta spordiprojektide teostamiseks.

 • Spordiprojektide toetuse saajad 2019. aastal leiate siit.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu linna olümpialootuse stipendium

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Tartu linna olümpialootuse stipendium on mõeldud Tartu linna tippsportlastele, kes on olümpiamängude kandidaadid või kel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele. Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parandamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks. Stipendiumit võib kasutada osalustasude, transpordi- ja majutuskulude, treeningpaikade rendi- või üürikulude maksmiseks ning sporditegevusega kaasnevate teenuste tellimiseks ja asjade ostmiseks.

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond kuulutab stipendiumi andmiseks välja avaliku konkursi Tartu linna veebilehel hiljemalt kolme kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on:

 • vähemalt 23-aastane,

 • kantud rahvastikuregistrisse Tartu linna elanikuna vähemalt aasta enne taotluse esitamist,
 • Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige.

Taotlusi hindab stipendiumikomisjon, kes teeb kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku kinnitada stipendiumisaajad ja stipendiumi suurus iga saaja kohta. Kultuuriosakonna juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi kasutamise lepingu.

Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 05.08.2019

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Noorte huvitegevus

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing, mis korraldab huvitegevust ühingu huviringis vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Tutvu noorte huvitegevuse ühingutele toetuse taotlemise tingimustega.
Toetuse taotlemine.

2019. aastal toetatakse huvitegevust 178 950 euroga. Toetust saavad 44 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1725 noorele.
Vaata lähemalt siit

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Alates 2017. aastast määratakse noorsootöö seaduse alusel valdadele ja linnadele iga-aastaselt riigieelarvest täiendav toetus 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks - nn "huvitegevuse riigiraha". Toetuse kasutamisel peab lähtuma põhimõttest, et riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. Toetuse saamise eeldusena tuleb omavalitsusüksusel koostada huvihariduse ja huvitegevuse kava. Vt Tartu linna kavade ja konkursside infot siit

Programmitoetus

Noorsootöö programm

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on Tartu noortele suunatud 7-12 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv noorsootööalane organiseeritud tegevus.

Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2019. aastal toetatakse  noorsootöö programme 26 640 euroga.
2019. aastal programmitoetuse saajad leiab siit

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Projektitoetus

Noorsootöö projekt

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortele suunatud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine.

Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2019. aastal toetatakse  noorsootöö projekte 32 478 euroga.

2019. aastal toetuse saanud projektid leiab siit.

Igakuiselt saab toetust taotleda kahele projektiliigile: noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud) ning noorte mobiilsusprojektile

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Noorte omaalgatusprojekt

Alates 1.01.2019 toetab noorte omaalgatusprojekte Tartu Noorsootöö Keskus.

Noorte mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet, andes Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega Tartu noorele (7-18aastase, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastase) võimaluse esindada linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel noortevahetusel, seminaril, õpilasfirmade sündmusel, festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel.

Toetust võib kasutada transpordi, viisa, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulude osaliseks katmiseks. Noorte mobiilsusprojekti raames võib katta osaliselt ka noort saatva noorsootöötaja kulusid.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.
 

Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 08.08.2019

Erahuvikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).
Taotluse saab esitada siin: tartu.ee/kotoetused.

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (v.a spordikoolid),
mis pakub huviharidust lastele ja/või noortele. Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.
Erahuvikooli tegutsemise esimest õppeaastat ei toetata.

Erahuvikoolide saavad pearahapõhist toetust. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7–19-aastase,
balleti valdkonnas 5–6-aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt õppetegevuses ja
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

Taotleja (erahuvikool) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. oktoobriks
esitama alanud õppeaastal huviharidust omandavate õpilaste nimekirja.

Õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. novembriks kinnitama
elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult, et omandab huviharidust erahuvikoolis.

Juhul kui nimekirja kantud õpilane omandab huviharidust mitmes erahuvikoolis,
siis peab kinnitaja 1. novembriks märkima ühe erahuvikooli eelistuse.

õigusaktid

Viimati muudetud 25.01.2017

Muud toetusvõimalused

Järgnevalt on toodud info erinevate  Tartu Linnavalitsuse väliste toetusvõimaluste kohta:

Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja
preemiaid juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tartu kesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja
isikute loomingulise tegevuse toetamiseks.
Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september),
samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.
Täpsem info Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondade kaupa.
Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide,
kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.
Täpsem info Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja
sporti ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.
Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.
Täpsem info Eesti Kultuurkapitali kodulehel.

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui
filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.
Taotlemise tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda EFI kodulehel.

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab taotlusi vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.
Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
Täpsem info ja taotlusvormid saadaval ERKFi kodulehel.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA teostab tegevusi selle nimel,
et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning
et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.
Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning
koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.
Programmide, tähtaegade ja taotlusvormide kohta saab infot MISA kodulehel.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu uus raamprogramm eelarveperioodiks 2014-2020,
mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet,
edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii
Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.
Eestis jagavad programmi kohta infot Loov Eesti ja Eesti Filmi Insituut.
Rohkem infot ja vajalikud kontaktid saadaval Loov Euroopa kodulehel.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke,
loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.
Programmide, tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda PMNi kodulehel.


Erineva suunitlusega toetusi jagab ka Ettevõtluse Arendamise SihtasutusEramus+ ja  Kodanikuühiskonna SA

Samuti on võimalik eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse Instituut, Goethe Instituut) teha koostööd,
et viia läbi kultuuriprogramme või kutsuda esinejaid välisriikidest.

Viimati muudetud 18.07.2019